Stichting52Terschelling steunen als particulier

Er zijn een aantal manieren waarop men ons als particulier kan steunen:

1.Eenmalige gift

U kunt uw gift overmaken op rekening NL06 RABO 0302 579 419 ten name van Stichting52Terschelling West-Terschelling onder vermelding van ‘gift’ en uw e-mailadres. Wij sturen dan een ontvangstbevestiging. Giften zijn aftrekbaar voor de belasting, als deze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

2. Periodieke gift voor trouwe vrienden van Stichting52Terschelling

U kunt ons steunen door middel van een periodieke gift van 5 jaar of langer van minimaal 25 euro. Ook kunt u een betalingsvolmacht geven voor een periodieke gift per maand, kwartaal of jaar. Via de site van de Belastingdienst kunt U hiervoor het betreffende formulier downloaden. Het ingevulde formulier kunt U opsturen naar:

Stichting52Terschelling, Burg.Swaanstraat 37, 8881AG West-Terschelling

Giften zijn aftrekbaar voor de belasting, als deze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

3.Legaat

U kunt na uw overlijden een vastgesteld bedrag ten goede aan Stichting52Terschelling laten komen. Dit kunt U vastleggen in uw testament.

Stichting52Terschelling is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Meer informatie hierover op de pagina gegevens

 

Stichting52Terschelling steunen als bedrijf

Wilt u als bedrijf Stichting52Terschelling steunen? Meehelpen kan financieel en/of in natura. Wilt u meer informatie hierover neem dan gerust contact met ons op!