In het beleidsplan 2016-2018 van Stichting52Terschelling beschrijft de stichting de doelstellingen en acties voor deze periode, om in dit tijdvak zo optimaal mogelijk te functioneren.

In 2013 is de stichting opgericht en onderverdeeld in:

  • het project : de creatieve nalatenschap van Cees Brandsma
  • het logeerhuis : het goede doel

Tussen toen en nu heeft de stichting zich beziggehouden met de organisatie en een plan uitgewerkt om het project gestalte te geven. Het is hartverwarmend te ervaren hoe velen zich belangeloos inzetten voor de stichting en dat het uiteindelijke doel is bepaald.

Met de opbrengsten uit de nalatenschap van Cees Brandsma gaat de stichting korte periodes van verblijf op Terschelling organiseren en bekostigen voor mensen die een dierbare verloren hebben aan de gevolgen van kanker en behoefte hebben aan rust of voor mensen die tijdens de behandeling van hun naasten met kanker de wens hebben even op adem te komen in het logeerhuis.
In juni 2015 is een start gemaakt met de realisatie van dit logeerhuis.

Het beleidsplan van Stichting52Terschelling is een leidraad voor de vrijwilligers en betrokkenen om samen te werken aan een optimale organisatie.
Deze plannen tonen voorstellen voor de periode 2016-2018 die de fundamenten voor het succes van de stichting zullen vormen.
Het beleidsplan leest u hier