Cees Brandsma
Cees Brandsma

Stichting52Terschelling is een kleinschalige, regionaal gewortelde maar landelijk werkende stichting.

De missie van Stichting52Terschelling is

Het bewaren en levend houden van de creatieve nalatenschap van Cees Brandsma.

Stichting52Terschelling heeft als doel

  • Het organiseren van culturele bijeenkomsten en exposities op het gebied van kunst, muziek en poëzie.
  • Het organiseren en bekostigen van korte periodes van verblijf op Terschelling voor mensen die een dierbare verloren hebben aan de gevolgen van kanker en behoefte hebben aan rust of mensen die tijdens de behandeling van naasten met kanker de wens hebben even op adem te komen.

 

Visie van Stichting52Terschelling

Cees Brandsma was een creatieve man. Hij schilderde en maakte muziek en deed dat geheel op zijn eigen wijze. Creativiteit heeft ook iets te maken met eigenzinnigheid, met geloven in wat je doet. Zo was Cees. Een unieke man die geloofde in wat hij deed en op zijn eigen wijze de creativiteit liet stromen. Cees is in 2010 overleden aan de gevolgen van kanker.

In de lijn van wie Cees was willen we zijn creatieve nalatenschap bewaren en levend houden, door een creatief proces op gang te brengen en voort te laten duren. Iedereen die wil meewerken aan het doel van de stichting, belangeloos en zonder winstoogmerk, op eigen wijze door zijn of haar talent te laten spreken of te ontwikkelen, is van harte welkom.

Uiteindelijk gaat het erom dat we gezamenlijk de stichting tot iets moois maken, dat we er plezier aan beleven en de wereld weer een stukje mooier maken. Dat doen we met kunst en muziek, door mensen een plek te geven waar ze op adem kunnen komen en zo samen inhoud te geven aan het doel van de stichting.

We zijn allemaal mensen, met soms heel verschillende ideeën. Dat is mooi en dat moeten we koesteren. Maar soms remmen verschillende inzichten het proces. In dat geval besluit het bestuur van de stichting welke kant we opgaan, waarbij het doel van de stichting leidend is.

Wanneer je vragen hebt of contact met ons wil, mail of schrijf ons dan gerust.
Contactpersoon van de stichting is Dianne Haverkamp.

Stichting52Terschelling
Burgemeester Swaanstraat 37
8881 AG   West-Terschelling

Telefoon : 0562 450997
E-mail: info@stichting52terschelling.nl

Stichting52Terschelling heeft een ANBI status, meer daarover leest u hier.

https://www.facebook.com/Stichting52Terschelling/