Terschelling
Terschelling

HET LOGEERHUIS – het goede doel –

Het is onze verwachting om binnen afzienbare tijd een logeerhuis te realiseren op Terschelling. Een plek te bieden aan mensen die een dierbare verloren hebben aan de gevolgen van kanker en behoefte hebben aan rust of mensen die tijdens de behandeling van naasten met kanker de wens hebben even op adem te komen.

Op een eiland is de wereld even heel ver weg. Dat komt door de afstand, maar ook doordat er geen keuzes zijn. Als je voor de vloedlijn staat, kun je niet anders dan er gewoon zijn. Er is niets anders dan zee, strand, zon en wind. Niets anders dan de natuur en jezelf. De keuzes houden op en dat maakt het leven overzichtelijk en eenvoudig.

Iemand heeft te maken gehad met verlies, met de gebrokenheid van het leven. Op het eiland hervinden mensen zichzelf. Een belangrijke rol daarbij speelt de lege ruimte. We hebben plekken nodig waar alles wat tot ons is gekomen de tijd krijgt om herordenend te worden; wat is nou echt belangrijk? De lege ruimte brengt ons tot bedaren. Woede, angst en boosheid zakken langzaam weg om plaats te maken voor rust en voldoening. Je wordt geheeld. Dat doet die lege ruimte. Dat is de kracht van het eilandgevoel en het gedachtegoed van Stichting52Terschelling.

Vanuit een gedegen organisatie, gezamenlijk de stichting tot iets moois maken, dat we er plezier aan beleven en de wereld weer een stukje mooier maken. Dat doen we met kunst en muziek, door mensen een plek te geven waar ze op adem kunnen komen en zo samen inhoud te geven aan het doel van de stichting.

Wordt je gegrepen door dit verhaal en vind je mooi wat Stichting52Terschelling doet? Zou je ook hieraan mee willen helpen? Neem dan gerust contact met ons op!