Vrijwilligers, donateurs en sponsoren

Draagt u Stichting52Terschelling een warm hart toe? U kunt meehelpen door ons daadwerkelijk te steunen. Meehelpen kan financieel, in natura of met menskracht. Neem die stap! Word vriend of donateur of zet uw professionele of creatieve kwaliteiten in voor de stichting.
Wat u ook doet, u levert een waardevolle en zeer welkome bijdrage!

Iedereen die mee wil werken aan het doel van de stichting, belangeloos en zonder winstoogmerk, op eigen wijze door zijn of haar talent te laten spreken of te ontwikkelen, is van harte welkom. Het gaat erom dat we gezamenlijk de stichting tot iets moois maken, dat we er plezier aan beleven en de wereld weer een stukje mooier maken. Dat doen we met kunst en muziek, door mensen een plek te geven waar ze op adem kunnen komen en zo samen inhoud te geven aan het doel van de stichting.

We zijn allemaal mensen, met soms heel verschillende ideeën. Dat is mooi en dat moeten we koesteren. Maar soms remmen verschillende inzichten het proces. In dat geval besluit het bestuur van de stichting welke kant we opgaan, waarbij het doel van de stichting leidend is.

help mee
HELP MEE

Donateurs van harte welkom

Wilt u als particulier, bedrijf, stichting of organisatie doneren?
Kijk op de pagina: Stichting52Terschelling steunen als particulier of als bedrijf

Sponsoring

Wilt u ook als bedrijf of organisatie ons initiatief sponsoren?
Misschien is het leuk om een project of actie te bedenken. Iets waarmee geld wordt opgehaald dat kan worden gedoneerd aan StichtingTerschelling52. Neem dan contact met ons op.

Wilt u zelf actief worden voor Stichting52Terschelling?
neemt u dan contact op met Dianne Haverkamp

Stichting52Terschelling is volledig afhankelijk van giften. We prijzen ons gelukkig met eenmalige en vaste donateurs. Dit kunnen serviceclubs zijn, maar ook andere initiatieven in groepsverband of particuliere individuen.

Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële steun of kosteloze medewerking van de volgende organisaties, stichtingen en personen:

Tjitske Buwalda,
Frank Huser,
Frans van der Kamp,
Gert Lentink,
Jim Kooyman,
Jan A. van Dijk,
TAMEK-group,
Peter Slager Garage-BNO,
Sander Worrell,
Geesje en Harry Lettinga,
Joke en Klaas van de Put,
Jolanda Gooiker

Siri Hübner

Contact opnemen over meehelpen

Wanneer u vragen hebt, een donatie wilt doen of contact met ons wilt, mail of schrijf dan gerust.

Stichting52Terschelling
Contactpersoon: Dianne Haverkamp

telefoon: 0562 450997
E-mail: info@stichting52terschelling.nl

IBAN rekeningnummer NL06 RABO 0302 5794 19

Stichting52Terschelling is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Donateurs vinden alle benodigde informatie over de stichting op deze pagina.